Praca zdalna – jak pracować efektywnie i zdrowo?

praca zdalna

Praca zdalna wymaga od nas wielu umiejętności. Adaptacji do zmian, odwagi w działaniu, innowacyjności i kreatywności, proaktywności, samoorganizacja pracy i wielu innych cech. Wymaga również, a może przede wszystkim siły i odporności psychicznej. Praca zdalna – oczekiwania vs rzeczywistość Często, gdy opowiadamy komuś, że pracujemy zdalnie wizja takiej formy pracy wydaje się słuchaczowi sielankowa. Brak […]