Praca zdalna – jak pracować efektywnie i zdrowo?

praca zdalna

Praca zdalna wymaga od nas wielu umiejętności. Adaptacji do zmian, odwagi w działaniu, innowacyjności i kreatywności, proaktywności, samoorganizacja pracy i wielu innych cech. Wymaga również, a może przede wszystkim siły i odporności psychicznej. Praca zdalna – oczekiwania vs rzeczywistość Często, gdy opowiadamy komuś, że pracujemy zdalnie wizja takiej formy pracy wydaje się słuchaczowi sielankowa. Brak […]

Co to jest wypalenie zawodowe i czy można wziąć na nie L4?

wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe to temat, z którym stykamy coraz częściej. Zarówno w pracy, ale stykamy się z nim również w mediach z racji na wprowadzenie nowej klasyfikacji chorób ICD-11, w której wypalenie zawodowe zostało wpisane jako syndrom, który może doprowadzić do różnego rodzaju chorób i zaburzeń. Wypalenie zawodowe – o czym opowiadaliśmy? Podczas cyklu webinaro-warsztatów organizowanych […]