me4health 
to energia zmiany

Z powołaniem i pasją pomagamy ludziom w odnalezieniu własnej świadomej drogi, do siebie i celu własnego życia

Pomagamy uświadomić sobie, że – często nawet wbrew opinii otoczenia – mamy realny wpływ na nasze życie i możemy świadomie uczynić je takim, by czerpać z niego radość i spełnienie.


Zespół me4health ♥️

Edyta Zawodna - ZnanyLekarz.pl
Psychoterapeutka, Psycholożka biznesu, Mediatorka

mgr Edyta Zawodna

Jestem Psycholożką (Uniwersytet SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia), Psychoterapeutką Poznawczo - Behawioralną (studia podyplomowe Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS), a także Mediatorką związków (Studia Podyplomowe i Szkoleniowe Uniwersytetu SWPS „Mediator rodzinny i małżeński”).

Jestem założycielką Instytutu Zdrowia Psychicznego me4health, współautorką technologicznego projektu badawczo - naukowego Mission:me.

Posiadam 16 lat doświadczenia zawodowego, które nabywałam współpracując z psychologicznymi online platformami dedykowanymi terapii zdalnej, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Integrative Medical Center, a także pracując w dużych przedsiębiorstwach pełniąc obowiązki na stanowiskach menedżerskich, 8 lat na stanowisku Dyrektora ds. rozwoju (biznesu, sprzedaży, marketingu).

Odbyłam szereg kursów i szkoleń m.in. z zakresu: diagnozy osobowości, mindfulness terapii poznawczej opartej na uważności, a także terapii trzeciej fali.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego .

Magdalena Moskal - ZnanyLekarz.pl
Psychoterapeutka, Trenerka mindfulness, Terapeutka Lomi Lomi Nui, Psycholożka biznesu

mgr Magdalena Moskal

W życiu kieruję się wrażliwością i ciekawością. Jestem magistrantką dwóch kierunków studiów: Polonistyki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) i Psychologii (Uniwersytet SWPS).

Mam długoletnie doświadczenie biznesowe.
Przez ponad 12 lat pracowałam w Agencjach Reklamowych, jako Strategy Planner tworząc strategię wprowadzania na rynek nowych marek w Polsce i na świecie. Identyfikowałam potrzeby ich potencjalnych nabywców, prowadząc komunikację największych marek korporacyjnych z portfela Unilever czy Nestle. Obecnie pracuję dla szeroko rozumianego biznesu prowadząc webinary, szkolenia z umiejętności miękkich psychoedukację i warsztaty poświęcone kondycji zdrowia psychicznego w miejscu pracy (wypalenie zawodowe, mobbing, zaburzenia lękowe, ataki paniki).

Jako psycholog pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia LuxMed. Obecnie z dziećmi, osobami dorosłymi oraz parami pracuję w Instytucie Zdrowia Psychicznego me4health, wspieram pracowników na platformie Hear Me oraz prowadzę psychologiczną pomoc tekstową na portalu WeTalk. Jestem również terapeutką polecaną w pracy nad zaburzeniami snu na portalu terapiabezsennosci.pl

Z dziećmi od 12 r.ż., dorosłymi oraz parami wykorzystuję holistyczne podejście do pracy. Głównie korzystam z metod o udokumentowanej skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej i technik 3 fali (mindfullness, akceptacja i zaangażowanie, skoncentrowanej na rozwiązaniach).

Ukończyłam kurs Psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jestem certyfikowaną terapeutką pracy z ciałem (Lomi Lomi Nui) i terapeutką bezsenności.

Psychoterapeutka, Psycholożka

mgr Marzena Czyżewska - Pasek

Jestem dyplomowanym psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą specjalizującym się w nurcie poznawczo – behawioralnym (CBT). Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej o numerze 847.

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w swojej pracy.
Zajmuję się terapią głównie osób dorosłych i młodzieży.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo behawioralnej (cognitive–behavioral therapy – CBT) i w jej ramach także metody tzw. trzeciej fali: dialektyczną terapię behawioralną (DBT), terapię opartą na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) i Terapię Schematów.

Na co dzień pracuję w szpitalu w Kłodzku na oddziałach Psychiatrii Sądowej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego "ZOZ" w Kłodzku. Dodatkowo pracuję z osobami w szeroko rozumianym kryzysie w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach dotyczących psychoterapii poznawczo-behawioralnej, diagnostyki psychologicznej, psychiatrii, farmakoterapii, zaburzeń lękowych, depresji, suicydologii i najnowszych metod terapeutycznych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaję superwizji.

Socjolożka, Certyfikowana Konsultantka Kryzysowa, Opiekunka Zdrowienia

mgr Maria Halicka

Jestem socjologiem (studia na Uniwersytecie Wrocławskim), ale również Certyfikowanym Konsultantem Kryzysowym po ukończonym szkoleniu w Akademii Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu, szkolenie wg. metody RAPID - modelu interwencji rekomendowanego przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej.

Pierwsza pomoc psychologiczna to główny obszar moich zainteresowań, także z uwagi na fakt, że jestem strażakiem ratownikiem Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownikiem KPP, przewodnikiem psa ratowniczego w specjalności terenowej certyfikowanego przez Państwową Straż Pożarną, z kilkudziesięcioma akcjami ratowniczymi na koncie.

Od roku 2023 mam zaszczyt być Dyrektorem Biura Konsultacji Kryzysowych Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, gdzie także działam na płaszczyźnie edukacyjnej w ww. zakresie. W całości utożsamiam się z zakresem pojęcia BYĆ w ujęciu filozofii Ericha Fromma, a także fascynuję się psychologiczną koncepcją RESILIENCE. Być może dlatego aktualnie dodatkowo studiuję psychologię, ale możliwe również, że fakty te wynikają z wysokiego poziomu empatii i wrażliwości, która mnie najlepiej opisuje. Zajmuję się udzielaniem wsparcia głównie osobom dorosłym i młodzieży.

W mojej pracy - jako certyfikowany konsultant kryzysowy zajmuję się ogólnopojętą pierwszą pomocą psychologiczną (w sytuacjach kryzysowych). Udzielam wsparcia psychologicznego, oceniam poziom funkcjonowania, dostarczam informacji - w ramach kompetencji konsultanta. W przypadku takiej potrzeby przekierowuję do odpowiednich specjalistów (z różnych dziedzin, zarówno psychologicznych, ale także prawnych, medycznych czy z zakresu interwencji kryzysowych).
Działam wg amerykańskiego modelu RAPID, modelu interwencji rekomendowanego przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), którego założeniami są:
R - Reflective listening - Refleksyjne słuchanie + budowanie relacji
A - Assessment of needs - Ocena potrzeb i funkcjonowania
P - Prioritization – Priorytetyzacja
I - Intervention – Interwencja (plan i strategia pomocy)
D - Disposition – Dyspozycja

Skupiam się na konstruktywnym podejściu do kryzysu i wykorzystaniu doświadczeń kryzysowych w budowaniu nowej rzeczywistości, pracuję z uwzględnieniem założeń filozofii Resilience - pozytywnej adaptacji.

Małgorzata Bednarz - ZnanyLekarz.pl
Psycholożka

mgr Małgorzata Bednarz

Zajmuję się udzielaniem wsparcia głównie osobom dorosłym i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego UWr. Ponadto byłam wolontariuszką w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fundacji „Opieka i Troska”, gdzie wspierałam osoby doświadczające choroby psychicznej. Zapewniałam również pomoc psychologiczną osobom w potrzebie, w ramach projektu Telefonpogadania.pl.

Obecnie udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę warsztaty psychoedukacyjne. Współprowadzę także zajęcia socjoterapeutyczne w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed.

W mojej pracy wspieram młodzież i osoby dorosłe, które doświadczają m.in. kryzysów emocjonalnych, niskiej samooceny, trudności w relacjach interpersonalnych, silnego stresu oraz lęku.

Kieruję się szacunkiem, empatią i uważnością wobec klienta. Moim celem jest stworzenie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, a współpracując z drugim człowiekiem koncentruję się na jego zasobach i możliwościach.

Aby zapewnić najwyższej jakości wsparcie, nieustannie poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach. W swojej pracy kieruję się aktualną wiedzą udowodnioną naukowo oraz etyką zawodową psychologa.

Marketing Manager

mgr inż Helena Dwernicka

W życiu ważne są dla niej empatia i zaangażowanie. Jest ekstremalnie ambitna, pozytywna, zmotywowana. Posiada głowę pełną pomysłów!

Techfullness: nowe technologie, medtech, wellbeing, innowacja to absolutnie jej konik!

Na codzień zaangażowana jest w rozwój innowacyjnego projektu naukowo badawczego MILO - zorientowanego na niesienie pomocy psychologicznej w nowoczesny i skuteczny sposób.

W me4health jest nieocenioną pomocą i wsparciem w zakresie szeroko pojętego marketingu.

Mgr Inż Towaroznawstwa oraz Jakości i Rozwoju Produktu na UEP. Swoją wiedzę zdobywała w Universidad del Pacifico w Limie, Peru oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

- W Limie realizowała międzynarodowy program połączony z University of London.

- Brała udział w wielu marketingowych oraz biznesowych warsztatach, webinarach, konferencjach, w których również występowała jako prelegent („Znaczenie psychologii w biznesie”). 

- Posiada 5 letnie doświadczenie w marketingu i projektach cyfrowych (agencje marketingowe, korporacje i prywatne przedsiębiorstwa). Wolontariuszka w Akademi Przyszłości.  

Jej głównym celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na świat poprzez pracę. Konsekwentnie pracuje nad własnym rozwojem, dlatego aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach społecznych i biznesowych.