Stres jest częścią codziennego życia i reakcją na rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a oczekiwanym. 

stres
Pamiętajmy, że napięcie ma charakter adaptacyjny, co oznacza, że jego celem jest rozwiązanie trudnej, napiętej sytuacji i wypracowanie nowych strategii funkcjonowania.

Stres – definicja

Pojęcie stresu wprowadził Hans Seley w roku 1960. Pojęcie to kontekstowo jest łączone z pojęciem fizycznym „nacisk energii”. Zjawisko badane było na podstawie zmian w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych u zwierząt pod wpływem bodźców, co pokazuje jaki wpływ na nasz organizm ma poddawanie go naciskom. Wciąż jednak brak jednolitej i spójnej definicji. Raz o stresie mówi się w kategoriach statycznych, traktując go jako „stan”, a innym razem dynamicznych, traktując go jako „proces”.

Rodzaje stresu

  1. stres fizyczny
  2. psychiczny
  3. sytuacyjny/organizacyjny

Pamiętajmy, że stres powstaje w wyniku różnicy pomiędzy Twoimi oczekiwaniami a możliwościami realizacji. Stres może być bodźcem, ale również reakcją na niego.

Czy stresu da się i trzeba unikać?

Pamiętajmy, że jak napisał Epiktet „Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli 
o tym, co się przydarza.” Dlatego warto pracować nad tym, jak reagujemy na stres i jak sobie z nim radzimy. Stres nie zniknie z naszego życia. Jednak pracując nad tym, aby nasze oczekiwania i ocena naszych możliwości była adekwatna do sytuacji możemy minimalizować jego destrukcyjny wpływ. Co więcej możemy korzystać z jego motywacyjnej funkcji. Pod jego wpływem możemy ćwiczyć zdolności poznawcze i nowe strategie funkcjonowania.

Ponadto pamiętajmy, że nie ma dobrych i złych emocji. Wszystkie są dla nas informacją, rodzajem budzika, który daje nam znać, że jakiś obszar naszego życia wymaga, aby zwrócić na niego uwagę.

To, że odczuwamy napięcie nie oznacza, że powinniśmy go unikać i dążyć do życia bez stresu. Jest to dla nas okazja aby zadać sobie pytania:

  1. na ile adekwatnie oceniam swoje możliwości?
  2. czy operuję strategią głęboką pracy z emocjami – nazywam je a nie ukrywam?
  3. czy formułuję komunikaty z perspektywy ja i jestem asertywny/a?

Każda z odpowiedzi podpowie Ci, jak radzić sobie ze stresem tak, aby Ci służył a nie przeszkadzał.