me4health

Wartości – co nadaje sens naszemu życiu?

Wartości to fundament naszego poczucia sensu i bycia w zgodzie ze sobą. Ponieważ są dla naszego dobrostanu tak istotne, warto zadać sobie pytania: “Jakie masz przekonania na ich temat? Uważasz, że służą/pomagają? A może doświadczyłaś _łeś zranienia, kiedy mówiąc o jakiejś wartości ktoś zaprzeczał jej w działaniu i manipulował Tobą?”.

Niezależnie od tego jakie masz doświadczenia i przekonania na temat wartości zwróć uwagę, jak mogą wpływać na Twoje życie. że są one skutecznym narzędziem sprawdzenia jak mogę żyć bardziej w zgodzie ze sobą i swoim życiem.

W dzisiejszym wpisie przeczytanie przetłumaczoną przez Uczę się ACT listę wartości Russa Harrisa. Lista ta może być dobrą inspiracją do wglądu w siebie. Dlatego zachęcamy do przeczytania jej w zgodzie ze sobą. Ponieważ każdy z nas ma wyuczone “etykiety”/ “znaczenia” poszczególnych wartości warto im się przyjrzeć i zadać sobie pytanie, co znaczą i na ile są ważne w moim życiu.

W dzisiejszym wpisie przeczytasz:

 1. Co to są wartości?
 2. Dlaczego nie ma złych ani dobrych wartości
 3. Jak pracować z listą Russa Harrisa?
 4. Lista wartości – część 1
 5. Część 2 – co jest dla Ciebie ważne?
 6. Jak bardzo cenisz te wartości? Część 3
 7. Które z tych wartości są warte Twojego czasu i uwagi?

Co to są wartości?

Wartości to najgłębsze pragnienia twojego serca dotyczące tego, jak chcesz się zachowywać jako
człowiek. Wartości nie dotyczą tego, co chcesz zdobyć lub osiągnąć. Mówią o tym, jak chcesz się
zachowywać lub działać nieustannie. W jaki sposób chcesz traktować siebie, innych, otaczający cię
świat. Istnieją dosłownie setki różnych wartości, ale poniżej znajdziesz listę tych najbardziej
powszechnych.

Dlaczego nie ma złych ani dobrych wartości

Prawdopodobnie nie wszystkie z nich będą dla Ciebie ważne. Pamiętaj, że nie ma
czegoś takiego jak ” dobre wartości” lub “złe wartości”. To trochę jak z naszym gustem w kwestii pizzy.
Jeśli ty wolisz szynkę i ananasa, ale ja wolę salami i oliwki, to nie znaczy, że mój gust dotyczący pizzy
jest właściwy, a twój nie. Oznacza to jedynie, że mamy różne gusta. I podobnie, możemy mieć różne
wartości.

Jak pracować z listą Russa Harrisa?

Wybierz więc dziedzinę życia, którą chcesz poprawić, przeczytaj poniższą listę i napisz literę obok każdej wartości: B = Bardzo ważne, D = Dość ważne oraz N= Nie tak ważne – dla konkretnej domeny życia, którą wybrałeś do pracy.

Lista wartości – część 1

 1. Akceptacja: bycie otwartym i akceptującym siebie, innych, życie itp.
 2. Przygoda: bycie żądnym przygód; aktywne poszukiwanie, tworzenie lub odkrywanie nowych lub
  stymulujących doświadczeń
 3. Asertywność: bronienie swoich praw z szacunkiem i wymaganie tego, czego chcę
 4. Autentyczność: bycie autentycznym, prawdziwym, realnym; bycie wiernym sobie
 5. Piękno: docenianie, tworzenie, pielęgnowanie lub kultywowanie piękna w sobie, innych,
  środowisku itp.
 6. Troska: bycie troskliwym wobec siebie, innych, środowiska itp.
 7. Wyzwanie: ciągłe stawianie sobie wyzwań, aby się rozwijać, uczyć, ulepszać
 8. Współczucie: działanie z życzliwością wobec tych, którzy cierpią
 9. Więź: całkowite zaangażowanie w to, co robię i bycie w pełni obecnym z innymi
 10. Wkład: wnoszenie wkładu, pomoc, asystowanie lub wprowadzanie pozytywnych zmian u siebie i
  u innych osób
 11. Konformizm: bycie szanowanym i posłusznym wobec zasad i zobowiązań
 12. Współpraca: bycie kooperatywnym i współpracującym z innymi
 13. Odwaga: bycie odważnym lub dzielnym; trwanie w postanowieniu w obliczu strachu, zagrożenia
  lub trudności
 14. Kreatywność: bycie kreatywnym lub innowacyjnym
 15. Ciekawość: bycie dociekliwym, otwartym i zainteresowanym; eksplorowanie i odkrywanie

Część 2 – co jest dla Ciebie ważne?

 1. Zachęta: zachęcanie i nagradzanie zachowań, które cenię u siebie lub innych
 2. Równość: traktowanie innych jako równych sobie i odwrotnie
 3. Podekscytowanie: poszukiwanie, tworzenie i angażowanie się w działania, które są ekscytujące,
  stymulujące lub porywające
 4. Uczciwość: bycie uczciwym wobec siebie lub innych
 5. Kondycja: utrzymywanie lub poprawa swojej sprawności; dbanie o swoje zdrowie fizyczne i
  psychiczne
 6. Elastyczność: łatwe dostosowywanie się i adaptacja do zmieniających się okoliczności
 7. Wolność: życie swobodnie; wybieranie sposobu, w jaki żyję i zachowuję się, lub pomaganie
  innym, by robili to samo
 8. Przyjaźń: bycie przyjaznym, towarzyskim lub ugodowym wobec innych
 9. Przebaczenie: bycie wyrozumiałym wobec siebie lub innych
 10. Zabawa: bycie osobą kochającą zabawę; poszukiwanie, tworzenie i angażowanie się w działania
  wypełnione zabawą
 11. Szczodrość: bycie szczodrym, dzielenie się i dawanie, sobie lub innym
 12. Wdzięczność: bycie wdzięcznym i doceniającym pozytywne aspekty siebie, innych i życia
 13. Uczciwość: bycie uczciwym, prawdomównym i szczerym wobec siebie i innych.
 14. Humor: dostrzeganie i docenianie humorystycznej strony życia
 15. Pokora: bycie pokornym lub skromnym; pozwalanie, by moje osiągnięcia mówiły same za siebie

Jak bardzo cenisz te wartości? Część 3

 1. Pracowitość: bycie pracowitym, ciężko pracującym, oddanym.
 2. Niezależność: bycie samowystarczalnym i wybieranie własnego sposobu działania
 3. Intymność: otwieranie się, ujawnianie i dzielenie się sobą – emocjonalnie lub fizycznie – w moich
  bliskich relacjach osobistych
 4. Sprawiedliwość: strzeżenie sprawiedliwości i uczciwości
 5. Życzliwość: bycie miłym, współczującym, rozważnym, troskliwym lub opiekuńczym wobec siebie i
  innych
 6. Miłość: działanie z miłością lub uczuciem wobec siebie i innych
 7. Uważność: bycie świadomym, otwartym i ciekawym mojego doświadczenia tu i teraz
 8. Porządek: bycie uporządkowanym i zorganizowanym
 9. Otwarty umysł: rozważanie różnych rzeczy, postrzeganie ich z punktu widzenia innych, uczciwie
  ważenie dowody.
 10. Cierpliwość: spokojne czekanie na to, czego chcę
 11. Wytrwałość: kontynuowanie działań z determinacją, pomimo problemów lub trudności.
 12. Przyjemność: tworzenie i dawanie przyjemności sobie lub innym
 13. Władza: wywieranie silnego wpływu lub sprawowanie władzy nad innymi, np. przejmowanie
  dowodzenia, przewodzenie, organizowanie
 14. Wzajemność: budowanie relacji, w których istnieje sprawiedliwa równowaga między dawaniem i
  braniem
 15. Szacunek: darzenie szacunkiem siebie lub innych; bycie uprzejmym, rozważnym i okazywanie
  pozytywnego nastawienia

Które z tych wartości są warte Twojego czasu i uwagi?

 1. Odpowiedzialność: bycie odpowiedzialnym i rozliczanie się z moich działań
 2. Romantyczność: bycie romantycznym; okazywanie i wyrażanie miłości lub silnych uczuć
 3. Bezpieczeństwo: zabezpieczanie, chronienie lub zapewnianie bezpieczeństwa sobie lub innym
 4. Samoświadomość: bycie świadomym własnych myśli, uczuć i działań
 5. Samoopieka: dbanie o swoje zdrowie i samopoczucie oraz zaspokajanie swoich potrzeb
 6. Samorozwój: ciągłe wzrastanie, postęp lub poprawa w zakresie wiedzy, umiejętności, charakteru
  lub doświadczenia życiowego.
 7. Samokontrola: postępowanie zgodnie z własnymi ideałami
 8. Sensualność: tworzenie, odkrywanie i cieszenie się doświadczeniami, które stymulują pięć
  zmysłów
 9. Seksualność: odkrywanie lub wyrażanie swojej seksualności
 10. Duchowość: łączenie się z rzeczami większymi niż ja sam
 11. Zręczność: nieustanne ćwiczenie i doskonalenie moich umiejętności oraz pełne oddanie w trakcie
  ich wykorzystywania
 12. Wspieranie: bycie wspierającym, pomocnym, zachęcającym i dostępnym dla siebie lub innych
 13. Zaufanie: bycie godnym zaufania; bycie lojalnym, wiernym, szczerym i niezawodnym
 14. Wstaw tutaj swoją własną, niewymienioną wartość:
 15. Wstaw tutaj swoją własną, niewymienioną wartość:

Jak interpretować wyniki?

Kiedy już zaznaczysz każdą wartość jako B, D, N (Bardzo, Dość lub Nie tak ważne), przejrzyj wszystkie
B i wybierz trzy najważniejsze dla Ciebie w tej dziedzinie życia, w tym momencie. Następnym krokiem
jest rozpoczęcie poszukiwania sposobów na życie tymi wartościami w tej dziedzinie życia. Mowa o
rzeczach, które możesz powiedzieć i zrobić, kierując się tymi wartościami.

Prawa autorskie Russ Harris, 2010 http://www.actmindfully.com.au tłumaczenie: www.uczesieact.pl

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco, dbaj o swoje zdrowie psychiczne z nami

Więcej do odkrycia