me4health

Samotność – jak otworzyć się na świat i innych, aby w pełni cieszyć się życiem?

Samotność nazywana jest również psychologiczną izolacją, odosobnieniem emocjonalnym lub społecznym. Jest to złożone zjawisko, które może głęboko wpływać na zdrowie psychiczne człowieka. Odnosi się do subiektywnego doświadczenia uczucia odłączenia, izolacji lub oddalenia od samego /samej siebie, innych osób lub społeczeństwa jako całości. Co więcej, poczucie odłączenia i izolacji może sprawić, że zaczynamy kwestionować swoje miejsce we świecie.

samotność

Tan artykuł ma na celu przyjrzenie się samotności jako zjawisku. Przeanalizujemy jego przyczyny, objawy i terapeutyczne podejścia, które mogą pomóc osobom doświadczającym na tym tle trudności, w poradzeniu sobie z nimi. 

W tekście przeczytasz:

 1. Czym jest samotność?
 2. Dlaczego doświadczamy alienacji?
 3. Jak sobie radzić, gdy czujesz samotność?
 4. Krok pierwszy – zajrzyj w siebie
 5. Samotność jest mniej dotkliwa, gdy zaczynasz działać
 6. Poczucie przynależności możesz rozwijać w sobie
 7. Psychologiczna izolacja – inspiracja do poznania siebie, własnych emocji i potrzeb

Czym jest samotność?

Samotność jest wieloaspektowym pojęciem, które może objawiać się bardzo wiele sposobów, m.in.:

 • Odosobnienie od samego / samej siebie: Występuje, gdy osoba czuje się oderwana od swoich myśli, emocji lub tożsamości. Może wówczas doświadczać uczucia pustki, odłączenia lub utraty sensu i celu w życiu. To odłączenie od samego / samej siebie może prowadzić do uczucia dezorientacji, egzystencjalnego niepokoju i obniżonego poczucia własnej wartości.
 • Odosobnienie interpersonalne: Odnosi się do uczucia oddalenia, izolacji lub odłączenia od innych osób. Może być wynikiem napiętych relacji, braku wsparcia społecznego lub trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi. Osoby doświadczające odosobnienia interpersonalnego mogą czuć się nierozumiane, samotne i niezdolne do nawiązywania znaczących więzi z innymi.
 • Odosobnienie społeczne: Odosobnienie społeczne wynika z uczucia izolacji lub oddalenia od szerszego kontekstu społecznego lub kulturowego. Może wynikać z poczucia niepasowania do norm społecznych, doświadczania marginalizacji lub odczuwania braku przynależności. Ten rodzaj odosobnienia może prowadzić do głębokiego poczucia rozczarowania i izolacji od od społecznych wartości i instytucji.

Dlaczego doświadczamy alienacji?

Znamy już rodzaje odosobnienia psychicznego. Warto również przyjrzeć się jego źródłom i powodom, przez które występują lub które przyczyniają się do doświadczania tejże trudności:

 • Trauma i niekorzystne doświadczenia życiowe: Doświadczenie traumy, nadużyć lub trudnych wydarzeń życiowych może przyczynić się do uczucia odosobnienia. Te doświadczenia mogą zakłócić poczucie bezpieczeństwa, zaufania i połączenia ze sobą i innymi, prowadząc do zwiększonego poczucia izolacji.
 • Czynniki społeczne i kulturowe: Normy społeczne, oczekiwania kulturowe i opresyjne systemy mogą przyczyniać się do odczuwanej alienacji. Czynniki takie jak dyskryminacja, uprzedzenia, nierówności czy społeczna izolacja mogą tworzyć poczucie braku przynależności i/lub braku akceptacji w większym społecznym kontekście.
 • Czynniki indywidualne: Pewne cechy osobowości, takie jak introwersja, lęk społeczny czy niska samoocena, mogą zwiększać podatność na psychologiczne odosobnienie. Dodatkowo, historia trudności z przywiązaniem i/lub brak zdrowych relacji międzyludzkich może wpływać na zdolność do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi.

Jak sobie radzić, gdy czujesz samotność?

Jak zatem radzić sobie z doświadczeniem izolacji i poczuciem braku przynależności? Oczywiście udzielana pomoc jest zależna od wielu czynników, więc, tak jak to bywa przy oddziaływaniach terapeutycznych wobec każdej psychologicznej trudności, jest ona spersonalizowana, „szyta na miarę”.

Krok pierwszy – zajrzyj w siebie

Oto kilka terapeutycznych oddziaływań, które mogą pomóc w procesie radzenia sobie z izolacją:

 • Rozpoznaj i uznaj poczucie alienacji: Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z alienacją jest uznawanie i akceptowanie swoich uczuć. Zrozum, że doświadczanie alienacji to powszechne doświadczenie ludzkie, i nie jesteś sam _a w swoich trudnościach. Poprzez uznawanie swoich emocji możesz rozpocząć badanie ich przyczyn i dążyć do znalezienia rozwiązań.
 • Uważność i refleksja nad sobą: Praktykowanie uważności i angażowanie się w refleksję nad sobą może pomóc osobom doświadczającym psychologicznego odosobnienia w ponownym połączeniu ze sobą. Techniki takie jak medytacja, prowadzenie dziennika czy wyrażanie artystyczne mogą pomóc w zgłębianiu swoich emocji, potrzeb i wartości. Dzięki nim łatwiej jest rozwijać głębsze zrozumienie swojego wewnętrznego świata.
 • Praktykuj refleksję nad sobą: Znajdź czas na refleksję nad swoimi myślami, emocjami i zachowaniami. Zastanów się, dlaczego czujesz się wyobcowany _a. Czy istnieją negatywne przekonania lub schematy, które przyczyniają się do Twojego poczucia alienacji? Lepsze zrozumienie samego / samej siebie może pomóc zidentyfikować wzorce i dać wgląd w możliwe rozwiązania.
 • Szukaj wsparcia społecznego: Skontaktuj się z przyjaciółmi, rodziną lub sieciami wsparcia, którym ufasz. Podziel się swoimi uczuciami i doświadczeniami z nimi. Otwarcie się przed innymi może stworzyć poczucie zrozumienia i bycia wysłuchanym _ą, pomagając złagodzić uczucie izolacji. Budowanie systemu wsparcia może stanowić siatkę bezpieczeństwa w trudnych momentach i sprzyjać poczuciu przynależności.
 • Praktykuj empatię i współczucie: Rozwijanie empatii i współczucia wobec siebie i innych jest istotne w przezwyciężaniu alienacji. Poprzez kultywowanie zrozumienia i życzliwości możesz budować silniejsze więzi i tworzyć poczucie przynależności. Praktykuj samowspółczucie, traktując siebie cierpliwie. Wybaczaj sobie i zdawaj sobie sprawę, że każdy ma swoje trudności – Ty również. I nie ma w tym nic złego!

Samotność jest mniej dotkliwa, gdy zaczynasz działać

 • Angażuj się w działania, które sprawiają ci radość: Znajdź aktywności, które sprawiają Ci radość, satysfakcję i poczucie celu. Zaangażuj się w hobby i/ lub aktywność fizyczną, które odżywią i wzmocnią Twój dobrostan. Koncentrując się na działaniach zgodnych z Twoimi wartościami i pasjami, możesz doświadczyć większego poczucia spełnienia i łączności.
 • Udaj się na psychoterapię. Psychoterapia, zwłaszcza podejścia takie jak psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) czy psychoterapia egzystencjalna, może być korzystna, szczególnie, gdy żadne inne metody nie zadziałały. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zbadać i przetworzyć swoje emocje, zidentyfikować wzorce odosobnienia. Rozwiniesz również samoświadomość i zbudujesz zdrowsze mechanizmy radzenia sobie.
 • Udaj się na terapię grupowa i rozwijaj sieci wsparcia. Udział w terapii grupowej lub dołączenie do sieci wsparcia może zapewnić osobom poczucie wspólnoty, ulgę z dzielenia się doświadczeniami i przede wszystkim poczucie wsparcia i zrozumienia. Współdziałanie z innymi osobami, które również doznali podobnych trudności, może sprzyjać poczuciu przynależności i zmniejszać uczucie izolacji.
 • Pogłębiaj uważność i refleksja nad sobą. Praktykowanie uważności i angażowanie się w refleksję nad sobą może pomóc osobom doświadczającym psychologicznego odosobnienia w ponownym połączeniu ze sobą. Techniki takie jak medytacja, prowadzenie dziennika czy wyrażanie artystyczne mogą pomóc w zgłębianiu swoich emocji, potrzeb i wartości. Dzięki nim łatwiej jest rozwijać głębsze zrozumienie swojego wewnętrznego świata.
 • Rozwijaj umiejętności interpersonalne: Rozwijanie zdrowych umiejętności interpersonalnych może wesprzeć osoby w nawiązywaniu i utrzymywaniu znaczących relacji. Nauka efektywnej komunikacji, empatii i ustalania granic może poprawić komunikacje i relacje, zmniejszyć lęk społeczny i sprzyjać poczuciu przynależności.
 • Rozważ pomoc skupioną na traumie i procesie zdrowienia: Dla osób, które doświadczyły traumy, ważne jest szukanie terapii skoncentrowanej na traumie. Terapeutyczne podejścia, takie jak terapia EMDR (desensytyzacja i przetwarzanie ruchem oczu) czy terapia traumy poznawczo-behawioralna (TF-CBT), mogą pomóc w przetwarzaniu traumatycznych doświadczeń. Dzieje się tak ponieważ zmniejszają ich wpływ na poczucie siebie i relacje.

Poczucie przynależności możesz rozwijać w sobie

 • Kultywuj sens i cel: Eksploracja i pielęgnowanie osobistych wartości, pasji i celów może pomóc jednostkom znaleźć sens i cel w życiu. Angażowanie się w działania zgodne z wartościami i zainteresowaniami może przeciwdziałać uczuciu pustki i sprzyjać większemu poczuciu przynależności.
 • Praktykuj wdzięczności: Rozwijaj praktykę wdzięczności, regularnie zdając sobie sprawę z rzeczy, które doceniasz w życiu. Wyrażanie wdzięczności może przesunąć Twoją uwagę z tego, czego brakuje, na to, co masz, sprzyjając poczuciu bycia z innymi i zadowolenia.

Psychologiczna izolacja – inspiracja do poznania siebie, własnych emocji i potrzeb

Psychologiczna izolacja, to głębokie i niezwykle trudne doświadczenie, które znacząco wpływa na dobrostan osoby, która się z nią zmaga. Zrozumienie różnych form, przyczyn i czynników mających wpływ na poczucie odosobnienia stanowi pierwszy krok w odnalezieniu sposobów na poradzenie sobie z tą trudnością. Dzięki wykorzystaniu terapeutycznych podejść, budowaniu wspierających relacji i angażowaniu się w poszukiwanie siebie, osoby mogą rozpocząć podróż wewnątrz siebie. Mogą też ponownie nawiązać kontakt z innymi i odzyskać poczucie przynależności.

W rezultacie zadbanie o te sfery prowadzi do większego dobrostanu psychicznego i spełnienia. A to daje poczucie połączenia ze sobą i z innymi i sprawia, że życie (niezależnie, czy w niektórych sytuacjach doświadczane samemu / samej ,czy z kimś), jest po prostu pełniejsze i piękniejsze.

Więcej do odkrycia

terapia par czy indywidualna
Relacje

Terapia par czy indywidualna? Jaką wybrać?

FacebookTweetPinLinkedInEmail Terapia par czy indywidualna? To pytanie często jest znakiem, że w związku dzieją się trudne sytuacje. Często trudno nam zdecydować, jaka droga będzie lepsza,

mózg
Rozwój Osobisty

Mózg – jak technologia nas zmienia?

FacebookTweetPinLinkedInEmail Mózg jest naszą maszyną do rozwiązywania problemów. Światowy Tydzień Mózgu stanowi idealną okazję do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób technologia kształtuje nasze