me4health

Psycholog a lekarz. Czym się różnią, co ich łączy i najważniejsze – jak wspólnie mogą dbać o zdrowie pacjentów?

Psycholog zajmuje się niezwykle istotną gałęzią opieki zdrowotnej. To dzięki psychologii możemy zrozumieć m.in. zachowania, procesy poznawcze oraz jak emocje wpływają na zachowania ludzi. Jednak psychologia nie jest lekiem “na wszystko”.

psycholog

Kim jest psycholog / psycholożka oraz czym różni się od innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego możecie poczytać tutaj, tutaj i tutaj.

W dzisiejszym wpisie przeczytacie:

  1. Szybka powtórka – kim jest psycholog / psycholożka?
  2. Czym zajmuje się lekarz/ lekarka?
  3. Psycholog – wiele możliwości i perspektyw
  4. Profil kształcenia lekarzy
  5. W interdyscyplinarnej współpracy specjalistów siła!
  6. Z jakimi dolegliwościami do którego / której specjalisty _tki?
  7. Jak psycholog pomaga? Wiedza i otwartość kluczem do zdrowotnego sukcesu

Szybka powtórka – kim jest psycholog / psycholożka?

W celu odświeżenia tematu oraz pomocy w jego pełnym zrozumieniu przywołamy raz jeszcze kim właściwie psycholog / psycholożka jest. To osoba po otrzymaniu dyplomu magistra _try z psychologii. Specjalizuje się ona w obszarze ludzkiego zachowania, procesów psychicznych i emocjonalnego dobrostanu. W ramach wykonywania swojego zawodu stosuje naukowo udowodnione metody. Ocenia i diagnozuje stan psychiczny oraz udzielaa wsparcia w zakresie różnego rodzaju kryzysów natury psychicznej. Rolą psychologa / psycholożki jest również promocja zdrowia psychicznego.

Czym zajmuje się lekarz/ lekarka?

Lekarz/lekarka inaczej zwany medykiem/medyczką to profesjonalista _tka po ukończeniu 6-letniego kształcenia na kierunku medycznym oraz uzyskaniu dyplomu magistra _y. Taka osoba musi dodatkowo ukończyć szkolenie z rezydentury z określonej medycznej specjalizacji (np. ortopedii). Obszarem pracy lekarza/lekarki jest diagnoza, leczenie oraz wsparcie w radzeniu sobie z dolegliwościami natury fizycznej. Taki _a specjalista _tka może specjalizować się w różnych dziedzinach. Specjalizacje to np. neurologia, diabetologia, choroby wewnętrzne, czy w najbliższej psychologii działce – psychiatrii. 

Psycholog – wiele możliwości i perspektyw

Kluczową różnicą pomiędzy psychologami a lekarzami jest przede wszystkim obszar ekspertyzy, ich nauczanie oraz szkolenie. To, czym zajmują się psychologowie, to oczywiście zdrowie psychiczne oraz emocjonalny i psychiczny dobrostan. Cała nabyta wiedza i kompetencje ściśle związane są z użyciem różnych podejść terapeutycznych w celu udzielania fachowej pomocy osobom jej potrzebującym. Psychologowie, aby zapewnić najwyższej jakości wsparcie, często współpracują z innymi specjalistami od zdrowia, np. psychiatrami, neurologami, fizjoterapeutami.

Niemniej, nie należy zapominać, że tytuł magistra _try psychologii nie upoważnia jedynie do udzielania pomocy psychologicznej. Wręcz przeciwnie – osoby z kierunkowym wykształceniem oraz tymże stopniem naukowym często wybierają odmienną ścieżkę zawodową. Może nią być praca badawcza i dydaktyczna, gdy np. podejmie się decyzję o rozpoczęciu studiów doktoranckich.

Co więcej, po ukończeniu studiów psychologicznych można pracować na stanowikach związanych z zasobami ludzkimi, marketingiem, transportem, copywritringiem etc.

Profil kształcenia lekarzy

Lekarze /lekarki, włączając w to psychiatrów / psychiatrki, przechodzą przez obszerne kształcenie medyczne, które obejmuje szerokie rozumienie ludzkiego ciała, chorób oraz zdrowia fizycznego. Szczególnie lekarze / lekarki psychiatrii są osobami wyspecjalizowanymi w zakresie zdrowie psychicznego, a to, co ich pracę szczególnie wyróżnia od psychologów, to możliwość wydawania recept na leki. Ich przeszkolenie pozwala na łączenie udzielania pomocy zarówno poprzez terapeutyczną rozmowę , jak i (jeśli to potrzebne) poprzez farmakoterapię.

W interdyscyplinarnej współpracy specjalistów siła!

Specjaliści _stki z zakresu zdrowia psychicznego nie pracują w zupełnym odłączeniu od specjalistów od zdrowia fizycznego. Współczesna wiedza jasno zaznacza, że zdrowie mentalne jest ściśle połączone z całym naszym ciałem. Zatem dbanie o jeden obszar powinno współgrać z opiekowaniem się tym drugim. Najlepiej bowiem ciała i umysłu nie traktować jako dwóch odrębnych części człowieka, ale jako całość, o którą należy adekwatnie dbać. Multidyscyplinarne podejście zapewnia pacjentom otrzymanie całościowego i wszechstronnego leczenia, które adresuje każdy aspekt samopoczucia. Zatem umożliwia ono szerokie, holistyczne rozumienie pacjenta _tki oraz potrzebnej w jego / jej przypadku pomocy. 

Z jakimi dolegliwościami do którego / której specjalisty _tki?

Niezależnie od tego, jak bliskie nam jest promowanie leczenia uwzględniającego ciało i umysł jako jedność, w przypadku różnych objawów dobrze jest udać się do konkretnego / konkretnej specjalisty / tki. Oczywiście w procesie diagnozy i leczenia, dobry _a specjalista _tka odeśle lub zasugeruje zasadność sięgnięcia po pomoc innych fachowców. Wszystko w trosce o to, aby leczenie przebiegało z jak największą korzyścią dla pacjenta _tki. Wracając jednak do głównego wątku – kiedy do kogo?

Zatem, jeśli doświadcza się psychologicznego cierpienia, np. obniżonego nastroju, lęków, wzmożonego stresu i napięcia, trudności w relacjach, psycholog / psycholożka może zaoferować wsparcie dopasowane do potrzeb  i doznawanych trudności. Jeśli natomiast wyżej wymienionym symptomom towarzyszą istotne zmiany w zdrowiu fizycznym lub jeśli istnieje podejrzenie medycznego źródła psychicznych trudności warto pójść do lekarza. W przypadku, gdy trudno jest wybrać specjalistę _tę od konkretnego zaburzenia, warto na początku udać się do internisty _tki. Taki lekarz ogólny doradzi do kogo pójść ze swoimi dolegliwościami.

Szczególnie współpraca lekarzy/ lekarek psychiatrii z psychologami / psycholożkami  i/lub psychoterapeutami _tkami w przypadku schorzeń psychicznych jest najbardziej skuteczna. Zostało to poparte licznymi badaniami.

Jak psycholog pomaga? Wiedza i otwartość kluczem do zdrowotnego sukcesu

Podsumowując, podczas gdy zarówno psychologowie / psycholożki, jak i lekarze / lekarki odgrywają znaczącą rolę w dbaniu o zdrowie pacjentów, różnią się od siebie. Kluczowe na co warto zwracać uwagę wybierając specjalistę to: sposób kształcenia, specjalizacja oraz obszar poświęcanej uwagi. Psychologowie skupiają się na zdrowiu psychicznym, emocjonalnym dobrostanie oraz udzielaniu wsparcia w tym zakresie. Z kolei lekarze / lekarki, włączając w to psychiatrów / psychiatrki, przeszli kompleksowe medyczne kształcenie oraz są uprawnieni / uprawnione do przepisywania leków.

Współpraca między przedstawicielami _kami obu dziedzin umożliwia wszechstronną pomoc i zapewnia pacjentom _tkom dostęp do właściwego leczenia. Rozumienie tychże różnic może pomóc osobom potrzebującym pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji podczas poszukiwania właściwego i kompleksowego leczenia. Mamy nadzieję, że ten artykuł pozwolił trochę lepiej zrozumieć świat specjalistów / specjalistek od zdrowia. A przede wszystkim podkreślił wagę ich współpracy i szerokiego spojrzenia na doświadczaną trudność.

Więcej do odkrycia